Úřední deska - Státní veterinární správa - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Městská veterinární správa v Praze SVS
Kategorie Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Název Veterinární technik v odd veterinární hygieny Praha – střed a východ, MěVS v Praze SVS, sl.p. Praha
Číslo jednací SVS/2022/065746-G
Adresát neurčen - -
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Oznameni_o_vyhlaseni_VR_VT_odd_vet_hygieny_Praha_-_SaV_MeVS_v_Praze_SVS_sl.p._Praha.pdf (442,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska - Státní veterinární správa

Zveřejněno od 13.05.2022
Má být vyvěšeno do 25.05.2022
Doručeno/Sejmuto 25.05.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.05.2022 08:37
Do 25.05.2022 01:00