Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS
Kategorie Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb.
Název Odpověď na žádost o poskytnutí informací - částečné vyhovění
Číslo jednací SVS/2021/131571-H LEG/Žďárský
Adresát Neurčen - -
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Jaroslav_Vejvoda_prestupek_2021023719_Redigovano.pdf (725,7 kB)
Odpoved_na_zadost_z.c._106_1999_Sb._Redigovano.pdf (32,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska - Státní veterinární správa

Zveřejněno od 23.11.2021
Má být vyvěšeno do 09.12.2021
Doručeno/Sejmuto 09.12.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 23.11.2021 14:47
Do 09.12.2021 01:00