Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Krajská veterinární správa SVS pro Jihočeský kraj
Kategorie Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Název Odborný rada – veterinární inspektor oddělení péče o pohodu zvířat sekce KVSC
Číslo jednací SVS/2021/144114-G
Adresát neurčen - -
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

odborny_rada_veterinarni_inspektor_oddeleni_pece_o_pohodu_zvirat_sekce_Krajska_veterinarni_sprava_.pdf (495,8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska - Státní veterinární správa

Zveřejněno od 29.11.2021
Má být vyvěšeno do 10.12.2021
Doručeno/Sejmuto 10.12.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 29.11.2021 12:49
Do 10.12.2021 01:00