Úřední deska - Státní veterinární správa - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj
Kategorie Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Název Vrchní rada - vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat KVSH
Číslo jednací SVS/2022/092600-G
Adresát neurčen - -, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

vrchni_rada_-_vedouci_oddeleni_ochrany_zdravi_zvirat_KVSH.pdf (456,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska - Státní veterinární správa

Zveřejněno od 25.07.2022
Má být vyvěšeno do 03.10.2022
Doručeno/Sejmuto 03.10.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 25.07.2022 07:56
Do 03.10.2022 01:00