Úřední deska - Státní veterinární správa - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Městská veterinární správa v Praze SVS
Kategorie Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Název Veterinární inspektor v oddělení veterinární hygieny Praha-SaV, MěVS v Praze SVS
Číslo jednací SVS/2022/084691-G
Adresát neurčen - -
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Oznameni_o_vyhlaseni_VR_vet_inspektor_v_odd_veterinarni_hygieny_Praha_SaV_MeVS_v_Praze_SVS_Praha.pdf (376,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska - Státní veterinární správa

Zveřejněno od 24.06.2022
Má být vyvěšeno do 01.08.2022
Doručeno/Sejmuto 01.08.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 24.06.2022 13:42
Do 01.08.2022 01:00