Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Městská veterinární správa v Praze SVS
Kategorie Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Název Veterinární asistent v oddělení veterinární hygieny Praha - S a Z, MěVS v Praze SVS, působiště Praha
Značka SVS/2021/069234-G
Adresát neurčen - -
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Oznameni_o_vyhl_VR_veterinarni_asistent_v_odd_vet_hygieny_Praha-SaZ_MeVS_v_Praze_SVS.pdf (385,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska - Státní veterinární správa

Zveřejněno od 02.06.2021
Má být vyvěšeno do 19.06.2021
Doručeno/Sejmuto 19.06.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 02.06.2021 14:48
Do 19.06.2021 01:00